NEWS & EVENTS
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย

Copyright © 2015-2050 PP Ontime Company Limited. All right reserved.