NEWS & EVENTS
งานสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปี 2561 

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด ได้จัดสัมมนาการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เดอะเกรท อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนธุรกิจขององค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น มีกิจกรรมอื่นๆ เช่น รับประทานอาหารพร้อมกันและมีงานสังสรรค์ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น  ทำบุญตักบาตรริมแม่น้ำยามเช้า ปิดท้ายด้วยการเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาและล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง


Copyright © 2015-2050 PP Ontime Company Limited. All right reserved.