NEWS & EVENTS
กิจกรรมฟุตซอลประเพณี "PP CUP 2018"

             บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมฟุตซอลประเพณี เพื่อกระชับมิตรกับกลุ่มลูกค้าธนาคาร ภายใต้ชื่อ "PP CUP 2018" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 ณ สนามฟุตบอล Flick โดยได้รับเกียร์ติจาก คุณธนิศร์ คล่องณรงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งตลอดการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผลการแข่งขัน SCB เป็นฝ่ายชนะ จากนั้น ต่อที่งานเลี้ยงรับประทานอาหาร ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมและแจกของรางวัลมากมายให้กับผู้แข่งขัน

Copyright © 2015-2050 PP Ontime Company Limited. All right reserved.